Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Có gì ở talkshow “Tấn công mạng và giải pháp bảo mật hiệu quả trong ngành CCTV”?

Qua việc các đơn vị truyền thông đã đăng tải việc lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của một hãng camera lớn tại Việt Nam vừa qua. Không chỉ dừng lại ở mất mát về tiền của, việc bị tấn công còn mang nhiều hệ lụy như lộ thông tin người dùng hay dữ liệu […]

<div class="fixedbar"> <div class="boxfloat"> <ul id="tips"> <li><a href="https://dieuhau.com/">Trang thông tin WordPress</a></li> <li><a href="http://www.wordpress.org/">Trang chủ WordPress</a></li> </ul> </div> </div>