Có gì ở talkshow “Tấn công mạng và giải pháp bảo mật hiệu quả trong ngành CCTV”?

Qua việc các đơn vị truyền thông đã đăng tải việc lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của một hãng camera lớn tại Việt Nam vừa qua. Không chỉ dừng lại ở mất mát về tiền của, việc bị tấn công còn mang nhiều hệ lụy như lộ thông tin người dùng hay dữ liệu bí mật của doanh nghiệp,…

Nằm trong nhóm dễ chịu tổn thương từ an ninh mạng, các doanh nghiệp ngành CCTV Việt Nam đã có nhiều giải pháp chống lại các xu hướng tấn công ngày càng quy mô và tinh vi. Nhằm cập nhật và đề xuất các giải pháp bảo mật hiệu quả, Vuhoangtelecom đã tổ chức buổi chia sẻ “tấn công mạng và giải pháp bảo mật hiệu quả trong ngành CCTV”. Chương trình được tổ chức chia sẻ trực tuyến qua zoom online vào ngày 02/10/2021 với hơn 100 khách mời trong các lĩnh vực CCTV, IT tham gia.

One thought on “Có gì ở talkshow “Tấn công mạng và giải pháp bảo mật hiệu quả trong ngành CCTV”?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

<div class="fixedbar"> <div class="boxfloat"> <ul id="tips"> <li><a href="https://dieuhau.com/">Trang thông tin WordPress</a></li> <li><a href="http://www.wordpress.org/">Trang chủ WordPress</a></li> </ul> </div> </div>